Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verbeterde observaties van methaan- en lachgasemissies van ecosystemen op hectareschaal
 
Auteur(s):
Kroon, P.S.; Hensen, A.; Jonker, H.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 27-10-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--10-021 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
6  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in: Tijdschrift Lucht (Sdu), , 2010, Vol.nummer 5, p.26-30.

Samenvatting:
Tot voor kort was het alleen mogelijk om methaan- en lachgasemissies afkomstig van ecosystemen te bepalen met behulp van metingen op plotschaal (0,5 m2). De jaarschattingen van methaan- en lachgasemissies hebben daarom grote onnauwkeurigheden op hectareschaal en deze kunnen zelfs groter zijn dan 50%. Deze studie laat zien dat de emissies direct op hectareschaal kunnen worden bepaald met behulp van een geavanceerde meettechniek. De onzekerheid kan hierdoor aanzienlijk worden verlaagd.


Terug naar overzicht.