Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Nieuwe grenswaarden voor PM2,5: wat is de situatie in de Rijnmond?
 
Auteur(s):
Rodink, R.; Weijers, E.P.; Schaap, M.; Gier, C. de
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 5-10-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--10-016 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
4  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in: Tijdschrift Lucht (Sdu), , 2010, Vol.4, p.8-10.

Samenvatting:
Sinds 2008 is de richtlijn voor luchtkwaliteit uitgebreid met grens- en streefwaarden voor PM2,5. Deze staan nu naast de normen die al gelden voor PM10. PM2,5 is een substantieel deel van PM10. Aan het ‘fijnere stof’ worden eisen gesteld vanwege nieuwe inzichten in de gezondheidsrisico’s van het fijnere stof maar ook om een pragmatische reden: PM2,5 is meer dan PM10 het gevolg van menselijk handelen en is daardoor ook beter beïnvloedbaar!


Terug naar overzicht.