Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
De ontwikkeling van een instrument voor duurzame energieprojecten
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-11-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--09-004 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
5  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in: Milieu Dossier (), , 2007, Vol.007-7, p.30-34.

Samenvatting:
In het Europese project Create Acceptance werken elf organisaties uit Europa en Zuid-Afrika onder leiding van ECN samen in een onderzoek naar de maatschappelijke acceptatie van innovatieve, duurzame en klimaatneutrale energieprojecten. In 2006 heeft dit consortium 26 casestudies naar meer en minder succesvolle projecten onderzocht. Hieruit komt naar voren dat de factoren die het maatschappelijke draagvlak van nieuwe projecten beinvloeden verschillen per energiebron en per technologie. Verder blijkt dat de lokale en nationale context grote invloed hebben op de ontwikkeling van het draagvlak en dat iedere projectfase vraagt om een andere aanpak. Mede op basis van deze bevindingen wordt binnen Create Acceptance een digitaal instrument ontwikkeld om de context en visies van stakeholders te analj/seren en deze te vertalen in een strategie voor succesvolle acceptatie van dergeli]ke projecten.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.