Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
SODAR : een doorbraak in kosten en vergunningprocedure?
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Windenergie 1-2-2002
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-RX--02-006 Conferentiebijdrage
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
3 Download PDF  (77kB)

Gepresenteerd op: Nederlandse Duurzame Energie Conferentie NDEC, Rotterdam, The Netherlands, 27-28 februari 2002.

Samenvatting:
In de toekomst is er de keuze om voor windmetingen, naast de traditionele meetmast ook een MiniSODAR meetsysteem te gebruiken. Het is nodig om de metingen uit te voeren op ashoogte van de toekomstige windturbines. De reden hiervoor is om de onzekerheden in de bepaling van het windaanbod en daarmee de opbrengsten en inkomsten van het windpark te minimaliseren. Meten van het windaanbod is bij grote investeringen geen luxe. Vanaf masten van 80 meter wordt het gebruik van een MiniSODAR kostentechnisch interessant voor getuide masten, en reeds voor lagere hoogten voor ongetuide masten. Ook voor offshore windmetingen is MiniSODAR interessant. Momenteel is de onzekerheid van SODAR metingen nog groter dan van metingen met een meetmast en dit moet de komende jaren verbeterd worden. ECN voert daarom onderzoek uit, gefinancierd door de Novem en de EU, om de SODAR technologie te verbeteren zodanig dat de onzekerheid van de gemeten windsnelheid vergelijkbaar wordt met andere meettechnieken..


Terug naar overzicht.