Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Overzicht beleidsvarianten NEV 2017
 
Auteur(s):
Schoots, K.; Hekkenberg, M.; Hammingh, P.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 19-10-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--17-022 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
0  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Dit Excel-bestand bevat de maatregelen die in de NEV 2017 als vastgesteld en voorgenomen beleid zijn doorgerekend. Tevens is aangegeven welke maatregelen onder het Energieakkoord vallen.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.