Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Nationale Energieverkenning 2017
 
Auteur(s):
Schoots, K.; Hekkenberg, M.; Hammingh, P.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 19-10-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--17-018 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
238 Download PDF  (4143kB)

Samenvatting:
De Nationale Energieverkenning biedt jaarlijks een breed en feitelijk overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding. Deze verkenning is de vierde editie en ook nu weer tot stand gekomen via nauwe samenwerking tussen vele medewerkers van ECN, PBL, CBS en RVO.nl. De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) maakt nog meer dan vorig jaar duidelijk dat ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector onlosmakelijk verbonden zijn met die in de ons omringende landen. Ook groeit het belang van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en provincies omdat zij te maken krijgen met de gevolgen van de energietransitie op het ruimtegebruik.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.