Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
MKEA zon-PV en wind op land
 
Auteur(s):
Beurskens, L.W.M.; Warringa, G.E.A.; Vergeer, R.; Blom, M.J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 19-1-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--17-002 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
52 Download PDF  (1694kB)

Samenvatting:
Voor zowel zon-PV als windenergie op land is de voorspelling dat de kostprijs in de toekomst zal dalen door innovaties en leereffecten. In deze studie zijn voor beide technieken de kosten en maatschappelijke effecten bepaald voor de jaren 2015, 2020 en 2023, daarbij gebruikmakend van een Maatschappelijke Kosteneffectiviteitsanalyse (MKEA). Bij de bepaling van de effecten is een breed welvaartsbegrip aangehouden; het gaat niet alleen om de financiële kosten voor de ontwikkelaar van de parken, maar ook om bredere maatschappelijke effecten zoals hinder voor omwonenden en werknemers, ecologie, toerisme, werkgelegenheid en externe veiligheid. Om de effecten vergelijkbaar te maken, zijn deze waar mogelijk in euro’s uitgedrukt. Uitkomst van de analyse is dat de (in geld uitgedrukte) kosten van zon-PV tot 2023 meer dan een factor twee hoger zijn dan de kosten van windenergie. De hierboven genoemde bredere maatschappelijke effecten zijn alleen kwalitatief gewaardeerd.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.