Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Nationale Energieverkenning 2016
 
Auteur(s):
Schoots, K.; Hekkenberg, M.; Hammingh, P.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 14-10-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--16-035 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
226 Download PDF  (3346kB)

Samenvatting:
De Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding in een internationale context. Het Nederlandse energiesysteem staat niet los van dat in het buitenland. De NEV schetst binnen die context de waargenomen ontwikkeling vanaf 2000 tot heden en geeft de verdere verwachting tot 2020 en 2035. Het gaat daarbij om zowel de vraag naar als het aanbod van energie, de emissie van broeikasgassen en om economische factoren die samenhangen met energie, zoals de bijdrage aan het nationaal product en de werkgelegenheid. Hiermee legt de NEV een feitenbasis onder de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie. Het is de derde maal dat de NEV verschijnt. Deze editie besteed extra aandacht aan de effecten van de maatregelen uit het Energieakkoord en geeft daarmee de kwantitatieve invulling van de evaluatie hiervan.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.