Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Naar een schone economie in 2050: routes verkend. Hoe Nederland klimaatneutraal kan worden
 
Auteur(s):
Ros, J.; Koelemeijer, R.; Elzenga., H.E.; Peters, J.; Hekkenberg, M.; Bosch, P.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 16-11-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--11-076 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
176 Download PDF  (9861kB)

Samenvatting:
Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verkenden PBL en ECN de mogelijkheden om te komen tot 80% minder broeikasgassen in 2050. Voor elke sector is afgewogen welke oplossingen het beste passen in een schone en duurzame energiehuishouding, wanneer ook effecten buiten de sectorgrenzen worden meegeteld. Conclusie van de studie is dat het doel te halen is door nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit.

Zie ook het persbericht via onderstaande link:

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.