Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Beoordelen grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen: Elementen voor generieke en locatiespecifieke beoordeling
 
Auteur(s):
Lijzen, J.P.A.; Claessens, J.W.; Comans, R.N.J.; Griffioen, J.; Lange, W.J. de; Spijker, J.; Vink, J.P.M.; Zijp, M.C.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 15-4-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--11-028 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
4  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Geen samenvatting beschikbaar.


Terug naar overzicht.