Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Carbon (EC/OC) concentrations as derived from routine PM measurements in the Netherlands
 
Auteur(s):
Brink, H.M. ten; Weijers, E.P.; Arkel, F. van; Jonge, D. de
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 25-3-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--10-046 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
30  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Deze studie brengt voor Nederland de bijdrage van koolstofverbindingen aan fijn stof in kaart. Daarvoor is gedurende een jaar de bijdrage van elementair koolstof (EC) en organisch koolstof (OC) aan fijn stof bepaald op een zestal meetstations. Het zijn vooral EC en OC op fijn stof die nu met de gezondheidseffecten van fijn stof in verband worden gebracht, terwijl de kennis erover nog beperkt is. Omdat het meten van EC en OC gepaard gaat met grote onzekerheden is extra aandacht besteed aan meettechniek en de robuustheid ervan. De gemiddelde koolstofbijdrage aan fijn stof was ongeveer 5 µg.m-3 voor PM10 en 4 µg.m-3 voor PM2.5. Hier komt nog eens dertig procent bij als de andere elementen van de koolstofverbindingen, zoals zuurstof en waterstof, worden meegerekend: voor PM10 varieerde zo de bijdrage tussen 5 µg.m-3 in het buitenstedelijke gebied tot 7.5 µg.m-3 op de straatstations. De toename in de bijdrage van 2.5 µg.m-3 bleek vooral door een toename van EC te komen. De meettechniek volgens de referentiemethode om fijn stof te bepalen gaat door een meetartefact gepaard met een overschatting van de bijdrage door koolstofverbindingen aan fijnstof, en daarmee ook de fijnstofconcentraties. De koolstofbijdragen hier zijn overschat met ongeveer 1 µg.m-3.


Terug naar overzicht.