Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Contribution of secondary inorganic aerosols to PM10 and PM2.5 in the Netherlands; measurement and modelling results
 
Auteur(s):
Weijers, E.P.; Sahan, E.; Brink, H.M. ten; Schaap, M.; Matthijsen, J.; Otjes, R.P.; Arkel, F. van
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 5-10-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--10-030 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
60  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Secundair anorganisch aërosol (SIA) vormt het grootste bestanddeel in fijn stof (PM). SIA, ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat, is vrijwel geheel van antropogene oorsprong, en kan daarom beïnvloed worden door beleidsmaatregelen. Precursor gassen (NOx, SO2, NH3) worden geëmitteerd door verkeer, energieproductie en landbouw. Dit rapport draagt bij aan de kennis over SIA, en geeft een verbeterde schatting van de bijdrage aan PM10 en PM2.5. De nadruk ligt op de interpretatie van metingen (LML filter data, BOP meetcampagnes). De studie geeft inzicht in de variabiliteit in tijd en ruimte en de bijdrage aan de stedelijke achtergrondniveaus.


Terug naar overzicht.