Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Traffic emissions of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC)and their contribution to PM2.5 and PM10 urban background concentrations
 
Auteur(s):
Keuken, M. P.; Brink, H.M. ten
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 26-10-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--09-033 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
37  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
In het Nederlandse Beleidsondersteunend Programma Fijnstof (BOP) is onderzoek uitgevoerd naar de bijdrage van elementair koolstof (EC) en organisch koolstof (OC) aan de stedelijke achtergrond van PM2.5 en PM10. Hieruit is geconcludeerd dat de toename van EC en OC in de stedelijke achtergrond het gevolg is van verkeersemissies. Deze jaargemiddelde toename is in de orde van 0.5 µg/m3. Rekeninghoudend met de gemiddelde jaarlijkse concentratie van PM2.5 en PM10 is het potentieel om de stedelijke achtergrond te reduceren door het terugdringen van uitlaatemissies van autoverkeer minder dan 5%.


Terug naar overzicht.