Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Kosten kleinschalige windprojecten
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 28-7-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--17-024 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
7 Download PDF  (613kB)

Samenvatting:
In deze notitie worden kosten, opbrengsten en resulterende basisbedragen gerapporteerd voor wind¬turbines met een individueel vermogen van 800 kW tot 1 MW, waarbij wordt gekeken naar twee ranges voor de ashoogte: 40 tot 50 meter en 50 tot 60 meter. Dit zijn de typische ashoogtes voor wind-turbines van deze kleinschalige vermogenscategorie. Door de lagere ashoogte en rotordiameter is de opbrengstsverwachting significant lager, waardoor het berekende basisbedrag hoger is dan die van windenergie bij hogere ashoogtes: het verschil bedraagt, afhankelijk van de ashoogte en het windregime, ongeveer 0,005 €/kWh tot wel 0,035 €/kWh.


Terug naar overzicht.