Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Financiering SDE+ 2018
 
Auteur(s):
Lensink, S.M.; Cleijne, J.W.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 10-4-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--17-015 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
6 Download PDF  (604kB)

Samenvatting:
Deze notitie is onderdeel van een reeks notities met kostenbevindingen. De kostenbevindingen kunnen gebruikt worden om met stakeholders in gesprek te gaan over de kosten van hernieuwbare-energie-installaties. Enkele maanden na deze kostenbevindingen wordt een rapport geschreven met een conceptadvies basisbedragen SDE+ 2018, waarna ook een eindadvies basisbedragen SDE+ 2018 geschreven wordt. Deze notitie heeft betrekking op financiering. De regelnummering is weergegeven in de notitie om de reacties te kunnen verwerken.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.