Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Kosten wind op zee 2016
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 22-11-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--16-017 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
6 Download PDF  (519kB)

Samenvatting:
Het ministerie van Economische Zaken heeft gevraagd naar de kosten van wind op zee op basis van de huidige marktinzichten. Deze notitie geeft antwoord op die vraag. De realisatie van windparken op zee in de aangewezen gebieden op de Nederlandse Noordzee kost ongeveer 0,084 €/kWh (variërend tussen 0,080 €/kWh en 0,090 €/kWh). Deze aangewezen gebieden zijn: Borssele, Hollandse Kust (zuid), Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west), IJmuiden Ver en ten noorden van de Waddeneilanden. Het bedrag van 0,084 €/kWh is berekend als een zg. SDE+-basisbedrag voor windparken die rond 2020 gerealiseerd worden, waarbij geen kosten voor de netaansluiting zijn meegenomen.


Terug naar overzicht.