Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Wat is een “redelijke” opstalvergoeding voor de exploitatie van windturbines op land?
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-10-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--14-019 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
10 Download PDF  (460kB)

Samenvatting:
Een zeer tentatieve schatting van de minimaal redelijke grondvergoeding voor vaststelling van de SDE+-tarieven wordt in deze notitie geadviseerd op 0,85 €/MWh. De praktijk dient te leren of de markt hiermee kan leven of dat na verloop van tijd, zeg drie jaar, bij een onbevredigend verloop van het totaal geïnstalleerd vermogen wind op land opwaarts herzien dient te worden. Om de kans op onaangename verrassingen te verminderen en eventuele daarmee gepaard gaande overcompensatie op de koop toe te nemen, zou de grondvergoeding ter vaststelling van de SDE+ basisbedragen voor wind op land geleidelijk lager vastgesteld kunnen worden.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.