Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verplichtingsdoelstelling voor duurzame energie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 24-4-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--12-011 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
14 Download PDF  (587kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft enkele vragen gesteld aan ECN met betrekking tot de vormgeving van een leveranciersverplichting. De gestelde vragen richten zich op de hoogte van de verplichting, op de tijdshorizon van de verplichting en op de afgifteduur voor certificaten. Geadviseerd wordt de kwantitatieve berekening in deze notitie te evalueren, wanneer de beleidsvoornemens in meer detail bekend zijn.


Terug naar overzicht.