Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Social Site Characterisation: Anticiperen is beter dan repareren
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 20-3-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--12-009 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
8 Download PDF  (216kB)

Samenvatting:
De komende jaren staat Nederland voor de uitdaging een aantal grote projecten te realiseren op het gebied van energie en infrastructuur, waaronder diverse windparken en hoogspanningsverbindingen. Hevige lokale protesten tegen dergelijke projecten zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Niet zelden resulteren deze in vertragingen en extra procedures, waardoor de kosten oplopen voor de projectontwikkelaar en vaak ook voor de betrokken overheden. Social site characterisation is een methode voor projectplanning waarbij mogelijke oorzaken van lokaal protest nog voor het ontstaan ervan worden opgespoord en aangepakt door rekening te houden met niet alleen de technische en economische maar ook de maatschappelijke kosten en baten. Onder de noemer Social site characterisation vallen twee typen activiteiten: Onderzoek en interventie. Centraal in het onderzoek staat een verkenning van de wijze waarop projectplannen door diverse lokale belanghebbenden zullen worden ontvangen. Centraal in de interventie staat het gebruik van inzichten uit het onderzoek om participatieprocessen een effectieve vorm te geven. Methodes die draagvlak en acceptatie garanderen bestaan niet, maar een goed participatieproces waarin alle belanghebbenden zijn betrokken maakt de kans wel aanmerkelijk groter mits dit proces in het beginstadium van projectplanning wordt ingezet of waar mogelijk zelfs in het stadium daarvoor, wanneer het project zelf nog ter discussie staat. De benodigde investering van tijd en middelen om dit proces op te tuigen wordt ruimschoots terugverdiend. Een goed participatieproces verkleint de kans op protest en slepende rechtszaken die projectimplementatie flink kunnen vertragen. En zelfs als na een goed participatieproces door belanghebbenden gezamenlijk wordt besloten dat het project hier en nu toch beter geen doorgang kan vinden dan zijn de perspectieven voor implementatie van de technologie elders nog gunstig.


Terug naar overzicht.