Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Definitieve correctiebedragen 2011 (SDE)
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 27-2-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--12-005 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
5  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Producenten van hernieuwbare elektriciteit of groen gas kunnen onder de SDE+-regeling een ver-goeding aanvragen. Deze vergoeding dekt in beginsel het verschil tussen productiekosten en elektriciteitsprijs/gasprijs. In de SDE+-regeling worden de productiekosten nader gedefinieerd, en aangeduid met de term basisbedrag. De prijs waartegen de producenten hun elektriciteit of groen gas kunnen afzetten, wordt in de SDE+-regeling aangeduid met de term correctiebedrag. Hierbij is voor de inkomsten uit elektriciteit of groen gas een minimum bedrag ter grootte van de basiselek-triciteitsprijs vastgesteld. Het verschil tussen basisbedrag en correctiebedrag komt overeen met de subsidie vergoeding. Producenten ontvangen een voorschot van 80% van de verwachte vergoeding. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft aan ECN gevraagd een be-rekening te maken van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2011, de correctiebedragen ten behoeve van de uitbetaling over 2011. Deze correctiebedragen dienen voor 1 april 2012 gepu-bliceerd te worden.


Terug naar overzicht.