Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Basisbedrag wind op land voor windrijke locaties
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 20-1-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--12-003 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
12 Download PDF  (289kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van EL&I heeft aan ECN onderzoek gevraagd naar het basisbedrag voor wind op land voor windrijke locaties met een maximum aantal vollasturen van 3050. Het daarbij behorende basisbedrag adviseren ECN en KEMA op 8,2 €ct/kWh. In het licht van het halen van de 14%-doelstelling voor duurzame energie, adviseren ECN en KEMA om een lager maximum aantal vollasturen te overwegen, zodat met hetzelfde SDE+-budget meer windvermogen gecommitteerd kan worden. Op basis van het onderzoek adviseren ECN en KEMA aan het Ministerie van EL&I een lagere vollasturennorm van 2650 te overwegen. Het corresponderende basisbedrag hierbij is 8,5 €ct/kWh.


Terug naar overzicht.