Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Energieverbruik en gerelateerde kosten Basis Onderwijs
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 19-4-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--11-002 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
17 Download PDF  (664kB)

Samenvatting:
Basisscholen krijgen van het Ministerie van Onderwijs een vergoeding voor hun energiegebruik. Die vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van een norm. De huidige norm is vastgesteld in 2006. Het IOO (Instituut voor Onderzoek naar Overheidsuitgaven) is bezig met een herziening van de norm, welke in september 2011 gereed moet zijn en in 2012 gebruikt zal worden. In de tussenliggende jaren heeft wel indexering plaats gehad van de normvergoedingen. Het IOO heeft ECN gevraagd inzicht te geven in de beschikbare data over de uitgaven aan gas- en elektriciteitsverbruik van basisscholen en data over het verbruik zelf.


Terug naar overzicht.