Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Energielabels en het daadwerkelijk energieverbruik van scholen en tehuizen in de zorg
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 14-2-2018
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--18-011 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
73 Download PDF  (2474kB)

Samenvatting:
In januari 2017 heeft ECN in opdracht van RVO het daadwerkelijk energieverbruik van de gelabelde kantorenvoorraad geanalyseerd. Hetzelfde is nu gedaan voor gelabelde basisscholen, scholen binnen het voortgezet onderwijs en tehuizen binnen de zorgsector die ook een overnachtingsfunctie hebben. Om het daadwerkelijk energieverbruik te bepalen zijn gegevens uit de energielabeldatabase van RVO op gebouwniveau geanonimiseerd gekoppeld aan het werkelijke gas- en elektriciteitsverbruik. Dit gemeten verbruik is vergeleken met het theoretisch verbruik berekend conform de energielabelmethodiek. Waar mogelijk is de voorraad verder opgedeeld naar labelklassen, grootteklassen in m2 vloeroppervlak en vervolgens naar grootteklassen binnen labelklassen. Ook is gekeken naar het effect van gedeeltelijke leegstand, wat ontstaat wanneer de capaciteit van een schoolgebouw groter is dan het aantal leerlingen dat het heeft.


Terug naar overzicht.