Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Materiaal Schaarste en ECN; Eindrapport van het Ideation Challenge project Re-Supply
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Windenergie 25-1-2018
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--18-008 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
60 Download PDF  (3353kB)

Samenvatting:
In dit rapport worden de resultaten samengevat van het ideation challenge project Re-supply. Er wordt een overzicht gegeven van literatuur over materiaal schaarste in relatie tot de ontwikkeling van duurzame energie. Twee voorbeelden worden in meer detail behandeld: de rol van zeldzame aardmetalen in windturbine technologie, en tellurium (Te) als essentieel onderdeel voor grootschalige CdTe dunne-film film PV. Tenslotte worden mogelijke gevolgen voor de onderzoeksprogramma’s van de ECN units gegeven, en worden enkele meer fundamentele stellingen gepresenteerd.


Terug naar overzicht.