Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Achtergrondrapport doorrekening regeerakkoord Rutte III: elektriciteitsvoorziening
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 29-11-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-067 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
16 Download PDF  (4744kB)

Samenvatting:
PBL heeft in samenwerking met ECN een doorrekening uitgevoerd van het effect van het regeerakkoord van Kabinet Rutte III op broeikasgasemissies, hernieuwbare energie en het finaal energiegebruik (Koelemeijer et al., 2017). Dit rapport geeft een verdere toelichting op de deeldoorrekening van twee maatregelen uit het RA2017 die betrekking hebben op de elektriciteitssector 1) een bodemprijs voor CO2 en 2) een vervroegde uitfasering van Nederlandse kolencentrales.


Terug naar overzicht.