Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
REDII-voorstel Impact Analyse
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 19-1-2018
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-056 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
56 Download PDF  (1286kB)

Samenvatting:
Dit rapport ondersteunt de Nederlandse overheid bij de onderhandelingen over het voorstel voor de herziening van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDII) in de Europese context. Het REDII-voorstel omvat een verplichting voor hernieuwbare brandstoffen voor brandstofleveranciers in de Lidstaten en daarnaast een subdoelstelling voor geavanceerde biobrandstoffen. De wijze waarop aan deze verplichtingen dient te worden voldaan is gespecificeerd in een pakket aan bepalingen die minimum- of juist maximumwaarden voorschrijven voor verschillende categorie├źn biobrandstoffen. De nu voorliggende studie geeft een analyse van de impact van deze bepalingen voor Nederland. Dit is complex, in het bijzonder vanwege de onderlinge interacties tussen alle bepalingen in het REDII-voorstel.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.