Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Consultatiedocument kostenbevindingen SDE+ 2017
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 31-7-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-033 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
31 Download PDF  (501kB)

Samenvatting:
Dit rapport toont de ontvangen (geanonimiseerde) marktconsultatiereacties op de kostenbevindingen met betrekking tot de Basisbedragen SDE+ 2018 en de manier waarop ECN en DNV GL deze reacties hebben beantwoord en hebben meegewogen in het opstellen van het Conceptadvies Basisbedragen SDE+ 2018. Daar waar het anonimiseren van de reacties niet mogelijk was of informatie te gemakkelijk herleidbaar was naar bepaalde partijen, zijn deze opmerkingen niet opgenomen in dit rapport.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.