Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2018
 
Auteur(s):
Lensink, S.M.; Cleijne, J.W.; Beurskens, L.W.M.; Smekens, K.E.L.; Uslu, A.; Cremers, M.; Groen, B. in 't; Lemmens, J.; Mast, E.; Schulze, P.; Mijnlieff, H.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 25-7-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-031 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
93 Download PDF  (1925kB)

Samenvatting:
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft advies gevraagd aan ECN en DNV GL over de basisbedragen voor de SDE+ 2018. Dit rapport bevat een conceptadvies voor waterkracht, zonne-energie, windenergie, geothermie, waterzuivering, thermische conversie van biomassa, vergisting, en bestaande installaties voor vergisting en thermische conversie. ECN en DNV GL nodigen belanghebbenden uit om een schriftelijke reactie op dit concept te geven. Voor geothermie is het advies geschreven door ECN, DNV GL en TNO.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.