Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verkenning Energievoorziening 2035
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 22-5-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-026 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
118 Download PDF  (3266kB)

Samenvatting:
Dit rapport bevat de resultaten van een verkenning naar de mogelijke ontwikkeling van de energievoorziening die is uitgevoerd in een gezamenlijke opdracht van Gasunie Transport Services (GTS) en TenneT. Aanleiding voor de studie is enerzijds de grote onzekerheid rond de aanpassingen die nodig zijn in de energievoorziening om toekomstige emissiereductiedoelstellingen te kunnen realiseren, en anderzijds de noodzaak om de energie-infrastructuur hier tijdig op in te richten. Tegen deze achtergrond zijn samen met GTS en TenneT scenario’s voor het Nederlandse energiesysteem opgesteld om de hoeken van het speelveld voor de centrale infrastructuur voor gas-en elektriciteit tot 2035 in beeld te brengen. Vertrekpunt hierbij waren de meest recente scenario’s van de Nationale Energieverkenning (NEV). ECN heeft zowel de vraag- als aanbodzijde voor de alternatieve scenario’s in detail doorgerekend volgens een methodiek die aansluit bij de NEV. De resultaten vormen input voor volume- en capaciteitsberekeningen die door GTS en TenneT buiten deze studie om worden uitgevoerd. Dit levert de basis voor de onderbouwing van investeringsplannen die noodzakelijk geacht worden voor de toekomstige centrale gas- en elektriciteitsinfrastructuur. Deze plannen en gegevens vormen tevens input voor de tweejaarlijkse update van de Europese scenario’s die in ENTSO-kader voor zowel aardgas als elektriciteit worden gemaakt (TYNDP2018).


Terug naar overzicht.