Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Safe and reliable PV modules (SANREMO) - Openbaar eindrapport
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Zonne-energie 19-10-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--16-046 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
3  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
De duurzame energie doelstellingen voor 2020 en verder vragen om een flinke groei van de geïnstalleerde PV capaciteit. Daarvoor is uitgebreide installatie nodig van BIPV en Infrastructure Integrated PV (I2PV), ook op plaatsen met nadelige omstandigheden, zoals beschaduwing en opwarming. Tegelijkertijd moeten de normen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid verbeterd worden, om aan te sluiten bij de normen en standaarden in de bouwsector. Dit is alleen mogelijk als thermal runaway van bypass diodes voorkomen kan worden, zonder toename van de fabricagekosten. Het doel van dit project was om een solar junctiebox met goedkope bypass diodes te ontwikkelen, die niet gevoelig is voor thermal runaway. Modules met deze junctiebox kunnen nieuwe markten bedienen zoals BIPV en I2PV. Ook kunnen zij hoge efficiëntie en bifaciale zonnecellen gebruiken. Dit leidt tot een hogere levensduur en effectieve module-efficiëntie. Omdat de fabricagekosten per module vergelijkbaar zijn, gaan de fabricagekosten (€/Wp) en LCoE (€/kWh) omlaag. Het project is uitgevoerd door ECN, NXP en Solned.


Terug naar overzicht.