Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Kwalitatieve verdieping koopsector - Achtergrondstudie NEV 2015
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 26-10-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--15-061 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
23 Download PDF  (952kB)

Samenvatting:
Voor de NEV 2015 is op basis van interviews en documentenanalyse een kwalitatieve achtergrondstudie uitgevoerd van vier lokale programma’s die gericht zijn op het stimuleren van energiebesparende maatregelen in de koopsector. Doel van deze verdiepende studie is het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van aanpakken op lokaal niveau (tempo, bereik en randvoorwaarden voor opschaling) om op basis daarvan uitspraken te kunnen doen over het potentiële effect van het maatregelenpakket om de energieprestatie van de particuliere woningvoorraad te verbeteren. Deze verdiepende achtergrondstudie dient ter onderbouwing van de prognoses in de NEV 2015.


Terug naar overzicht.