Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Eindadvies basisbedragen SDE+ 2016
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 9-12-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--15-052 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
104 Download PDF  (2042kB)

Samenvatting:
Het ministerie van Economische Zaken heeft advies gevraagd aan ECN en DNV GL over de basisbedragen voor de SDE+ 2016. Dit rapport betreft het Eindadvies over de geadviseerde basisbedragen die tot stand zijn gekomen na consultatie van marktpartijen. Voor geothermie is het advies geschreven door ECN, DNV GL en TNO.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.