Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Prioriteren Wet milieubeheer naar economische sectoren en gebouwtypen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 23-3-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--14-047 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
69 Download PDF  (990kB)

Samenvatting:
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ECN inzicht verschaft in de prioritering bij de handhaving van de Wet milieubeheer, met een relatie naar sectoren en gebouwtypen. I&M wil graag weten welk deel van het energieverbruik en besparingspotentieel binnen de industrie en de dienstensector met de ‘eerste en tweede lichting’ worden gedekt, en waar vervolgens nog de grootste potentiëlen liggen. Dit inzicht omvat ook een onderscheid naar categorie-C bedrijven, bedrijven die meedoen met een MJA traject en bedrijven die onder het ETS regiem vallen.


Terug naar overzicht.