Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Understanding the Energy-Water Nexus
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 2-10-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--14-046 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
55 Download PDF  (1188kB)

Samenvatting:
Energie, water en voedsel zijn nauw gerelateerde natuurlijke hulpbronnen. Energie is nodig om voedsel te produceren en water te zuiveren en transporteren; water is nodig om gewassen te telen en is essentieel voor de meeste vormen van energieproductie; gewassen zijn nodig voor het voeden van een groeiende wereldbevolking die zowel energie als water consumeert. De beschikbaarheid van land speelt een essentiële rol bij het benutten van elk van deze drie hulpbronnen, bijvoorbeeld bij de productie van gewassen voor voedsel- of energiedoeleinden. Het complexe systeem van relaties tussen deze hulpbronnen wordt aangeduid met de term “Energie-Water-Voedsel Nexus”. Dit rapport presenteert een literatuurstudie met betrekking tot onze huidige kennis over de “Energie-Water-Voedsel Nexus”. Omdat de “Nexus” een nog relatief nieuw, beperkt begrepen, en onduidelijk gedefinieerd begrip vormt, analyseert dit rapport in het bijzonder een belangrijk onderdeel van de “Nexus”: de interrelaties tussen energietechnologie en watergebruik. De auteurs tonen met een scenario-studie aan dat energie- en waterbeleid zou moeten worden geïntegreerd. Zij hopen dat dit document waardevol is voor lokale en regionale beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en implementeren van gecombineerde strategieën voor energie- en watersystemen.


Terug naar overzicht.