Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Eindadvies basisbedragen SDE+ 2015
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 11-11-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--14-035 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
96 Download PDF  (2800kB)

Samenvatting:
Het ministerie van Economische Zaken heeft advies gevraagd aan ECN en DNV GL over de basisbedragen voor de SDE+ 2015. Dit rapport bevat het eindadvies over de basisbedragen dat tot stand is gekomen na consultatie van marktpartijen. De basisbedragen zijn zo berekend dat zij toereikend zijn voor het merendeel van de projecten in de betreffende categorie. Door projectspecifieke omstandigheden blijft het mogelijk dat er initiatieven zijn die ondanks de SDE+-vergoeding toch niet rendabel uit te voeren zijn. Voor geothermie is het advies geschreven door ECN, DNV GL en TNO.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.