Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Scenarios for energy carriers in the transport sector
 
Auteur(s):
Cuelenaere, R.; Koornneef, G.P.; Smokers, R.; Essen, H. van; Grinsven, A. van; Hoen, M. 't; Londo, H.M.; Zuijlen, C.L. van; Wilde, H.P.J. de; Usmani, O.A.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 18-2-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-067 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
127 Download PDF  (2811kB)

Samenvatting:
Hoe zou een duurzame toekomstige transportsector eruit kunnen zien? Een consortium van ECN, CE Delft en TNO heeft, in opdracht van het ministerie van I&M, samen met betrokken stakeholders scenario’s opgesteld voor de toekomstige mix van energiedragers voor de transportsector. De scenario’s verkennen de belangrijkste onzekerheden en geven een beeld van de verschillende manieren waarop het klimaatdoel voor de verkeerssector van -60% CO2-uitstoot in 2050 kan worden gehaald. Bovendien geeft de studie aan welke andere effecten of randvoorwaarden hierbij van belang zijn. Met deze scenario’s is de eerste stap gezet op weg naar een integrale brandstoffenvisie. Het ontwikkelen van deze gezamenlijke visie op de toekomstige energiemix voor de transportsector is één van de afspraken uit het Energieakkoord. De tijdshorizon voor dit onderzoek is 2050, met tussenliggende resultaten voor de jaren 2020 en 2030.


Terug naar overzicht.