Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Eindadvies basisbedragen SDE+ 2014
 
Auteur(s):
Lensink, S.M.; Beurskens, L.W.M.; Hekkenberg, M.; Mozaffarian, M.; Jans, G.; Taris, A.; Zuijlen, C.L. van; Wassenaar, J.A.; Groen, B. in 't; Smeets, J.P.M.; Mijnlieff, H.; Lako, P.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 31-10-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-050 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
64 Download PDF  (2124kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft advies gevraagd aan ECN en DNV KEMA over de basisbedragen voor 2014. Voor geothermie is het advies geschreven door ECN, DNV KEMA en TNO. Dit rapport bevat het eindadvies over de basisbedragen dat tot stand is gekomen na consultatie van marktpartijen. De basisbedragen zijn zo berekend dat zij toereikend zijn voor het merendeel van de projecten in de betreffende categorie. Het rapport bevat tevens advies om enkele categoriedefinities aan te passen, namelijk bij ketels op vaste biomassa en bij geothermie. Voor verlengde levensduur van thermische conversie is aanvullend advies (ECN-N--13-039) uitgebracht. Aanvullende informatie is te vinden via onderstaande links.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.