Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Toegevoegde waarde van de elektriciteitssector voor de Nederlandse economie
 
Auteur(s):
Sijm, J.P.M.; Hout, M. van; Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 9-7-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-026 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
111 Download PDF  (5046kB)

Samenvatting:
Deze studie is uitgevoerd door ECN en SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Een van de centrale doelstellingen van het Nederlandse energiebeleid is het stimuleren van de overgang van de elektriciteitssector naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Om deze doelstelling vorm te geven is een beter zicht nodig op de huidige en toekomstige bijdrage (‘toegevoegde waarde’) van de elektriciteitssector aan de Nederlandse economie. Tegen deze achtergrond luidt de centrale vraagstelling van deze studie: Wat is de toevoegde waarde van de elektriciteitssector voor de Nederlandse economie nu en in de nabije toekomst? Meer in het bijzonder is het oogmerk van deze studie tweeledig:

  • Het verzamelen, presenteren en analyseren van kwantitatieve informatie voor de nulmeting van het economische belang van de elektriciteitssector
  • Het analyseren en verschaffen van informatie over de drijfveren achter de economische betekenis van de elektriciteitsmarkt teneinde aanknopingspunten te bieden voor het energiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken.


Terug naar overzicht.