Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Basisbedragen in de SDE+ 2013, Eindadvies
 
Auteur(s):
Lensink, S.M.; Wassenaar, J.A.; Mozaffarian, M.; Luxembourg, S.L.; Faasen, C.J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 10-12-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--12-038 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
67 Download PDF  (2210kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft advies gevraagd aan ECN en DNV KEMA over de basisbedragen voor 2013. Dit rapport bevat het eindadvies, nadat eerder een conceptversie gebruikt is om marktpartijen nader te consulteren.


Terug naar overzicht.