Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Basisbedragen in de SDE+ 2013, Conceptadvies ten behoeve van de marktconsultatie
 
Auteur(s):
Lensink, S.M.; Wassenaar, J.A.; Mozaffarian, M.; Luxembourg, S.L.; Faasen, C.J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 15-5-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--12-017 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
49 Download PDF  (912kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft advies gevraagd aan ECN en KEMA over de basisbedragen voor 2013. Dit rapport is een conceptversie dat gebruikt kan worden om marktpartijen nader te consulteren.


Terug naar overzicht.