Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Het effect van 59 Green Deals op het aandeel hernieuwbare energie en de uitstoot van niet-ETS-broeikasgassen: een quick scan
 
Auteur(s):
Elzenga, H.E.; Hammingh, P.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 17-11-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--11-060 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
44 Download PDF  (213kB)

Samenvatting:
De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met bedrijven, organisaties en andere overheden over het realiseren van duurzame projecten: bijvoorbeeld projecten voor energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie. Inmiddels zijn er 59 van deze ‘Green Deals’ getekend. Het PBL en het ECN maakten een inschatting van het extra effect van deze 59 ‘Green Deals’ ten opzichte van hun verkenning voor de Motie Halsema.


Terug naar overzicht.