Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Spoorzoeken en wegbereiden. Een reisgids voor de energietransitie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 12-9-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--11-051 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
56 Download PDF  (3713kB)

Samenvatting:
Onze energiehuishouding, één van de pijlers van de Nederlandse onze samenleving, zal de komende decennia drastische veranderingen ondergaan. Dat zal een bij tijd en wijle moeizaam en pijnlijk proces worden. Aan beleidsmakers de taak die veranderingen te regisseren met een helder oog voor kansen en bedreigingen. Deze gids beoogt Nederlandse beleidsmaker voor die taak enkele strategische inzichten en handvatten te bieden.


Terug naar overzicht.