Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Hernieuwbare warmte in de SDE-plusregeling
 
Auteur(s):
Mozaffarian, M.; Wassenaar, J.A.; Lensink, S.M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 3-11-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--11-035 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
45 Download PDF  (560kB)

Samenvatting:
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben ECN en KEMA de mogelijkheden onderzocht om hernieuwbare warmte via de SDE+-regeling te ondersteunen. Via twee workshops is gedurende het onderzoek met marktpartijen overlegd. De conclusie van het onderzoek is dat de SDE+ goede mogelijkheden biedt om via de premiestructuur zowel hernieuwbare warmte als bio-WKK-projecten te ondersteunen.


Terug naar overzicht.