Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Marktconsultatie SDE-basisbedragen 2010 en 2011
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 5-5-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--11-033 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
26 Download PDF  (214kB)

Samenvatting:
ECN/KEMA hebben in juni 2009 een conceptadvies ter consultatie aan de markt voorgelegd. Met inachtneming van de ontvangen marktreacties, is in september 2009 het eindadvies voor de basisbedragen van 2010 aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangeboden. Evenzo is het conceptadvies voor de basisbedragen 2011 in juni 2010 ter consultatie aan de markt voorgelegd en is het eindadvies in september 2010 aan het Ministerie aangeboden. In dit rapport wordt een geanonimiseerd overzicht gegeven van de binnengekomen marktreacties met daarbij behorende reactie van ECN/KEMA. De marktconsultaties hebben geleid tot wijzigingen in enkele van de geadviseerde basisbedragen.


Terug naar overzicht.