Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Torrefactie en CEN/ISO Solid Biofuels, een quick scan
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 26-4-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--11-029 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
19 Download PDF  (335kB)

Samenvatting:
Dit rapport geeft antwoord op de vraag in hoeverre de momenteel beschikbare Europese en internationale standaarden toepasbaar zijn voor de productgroep getorreficeerde biobrandstoffen. Om een antwoord te krijgen op deze vraag is een quick scan uitgevoerd waarin betrokken partijen op dit gebied zijn benaderd om hun ervaringen te delen. Het blijkt dat op dit moment de voor vaste biobrandstoffen ontwikkelde standaarden goed bruikbaar zijn. De markt heeft nog geen behoefte aan nieuwe standaarden zo lang er geen grootschalige hoeveelheden getorreficeerde biomassabrandstof verkrijgbaar zijn. Om de voordelen van getorreficeerde brandstoffen beter te kunnen weergeven, zouden op niet al te lange termijn standaarden op het gebied van maalbaarheid en vochtafstotende eigenschappen moeten worden ontwikkeld. Er zijn momenteel veel producten in ontwikkeling op het gebied van getorreficeerde brandstoffen. Partijen geven zelf aan dat grootschalige introductie van deze producten op de markt niet lang meer op zich zal laten wachten. Dan zal ook duidelijker kunnen worden wat er op het gebied van standaardisering nog moet worden gedaan om de specificaties van getorreficeerde brandstoffen goed te kunnen vaststellen.


Terug naar overzicht.