Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Geothermische energie en de SDE
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 20-4-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--11-022 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
56 Download PDF  (487kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft ECN en KEMA ge-vraagd om de productiekosten te ramen van diverse opties voor geothermische energie, inclusief uit IJsland geïmporteerde geothermische elektriciteit. Bij het onderzoek naar de kosten van geothermische elektriciteit uit IJsland is KEMA niet betrokken geweest. Geothermische energie is tot nu toe beperkt toegepast in Nederland. Het aantal projecten waarvoor opsporings- of winningvergunningen zijn aangevraagd groeit snel. Er zijn vier projecten in de glastuinbouw tot stand gekomen dan wel in het stadium van realisatie (Westland) en een project voor de gebouwde omgeving (Den Haag). Vanwege de vereiste grotere boordiepte heeft warmtekracht of elektriciteitsopwekking op basis van geothermische energie in Nederland verhoudingsgewijs een verder weg liggend perspectief. Echter ook op dit gebied is er sprake van een toegenomen interesse.


Terug naar overzicht.