Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Achtergronddocument voedingsmiddelenindustrie t.b.v. de referentieraming 2010-2020. Stand van zaken en verwachting
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 29-11-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-102 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
23 Download PDF  (301kB)

Samenvatting:
Dit rapport geeft een actualisatie van de beschikbare kennis over het energiegebruik in de voedingsmiddelenindustrie (VMI), ten behoeve van de inschatting van het toekomstige energiegebruik in deze sector in de Referentieraming 2010-2020 (Daniƫls & Kruitwagen, 2010).

Het rapport geeft een beeld van de historische ontwikkeling van het energiegebruik in de VMI als geheel en in de belangrijkste subsectoren. De informatie is verzameld op basis van literatuuronderzoek en enkele expertinterviews. Het rapport biedt enkele bruikbare uitgangspunten bij de inschatting van de ontwikkelingen, maar dient niet te worden beschouwd als een uitputtend of volledig overzicht van de genoemde industrie. Het rapport beschrijft voor de energetisch belangrijkste subsectoren zowel de recente marktontwikkeling, energietechnologieontwikkeling als beleidsontwikkeling en geeft bovendien een inschatting voor deze ontwikkelingen in de toekomst.


Terug naar overzicht.