Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Beleidsstudie naar WKK- en warmtepomptechnologieën. Eindrapport 21 juni 2011
 
Auteur(s):
Wetzels, W.; Blezer, I.; Sipma, J.M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 21-6-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-096 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
69 Download PDF  (775kB)

Samenvatting:
ECN heeft in samenwerking met Agentschap NL een aantal warmtekrachtkoppeling (WKK)- en warmtepomptechnologieën beoordeeld op energiegebruik, CO2-uitstoot en kosten. Enkele conclusies van dit onderzoek zijn:
• Kleinschalige WKK leidt tot een hogere CO2 emissie van de sectoren buiten het Europese emissiehandelssysteem. Ook de totale CO2-emissie gaat door kleinschalige WKK omhoog, terwijl gebruik van warmtepompen de CO2-emissie juist verlaagt.
• Er is geen gelijk speelveld voor WKK- en warmtepompen als het gaat om de energiebelasting. Warmtepompen worden zwaarder belast. Dit is het gevolg van belastingvrijstellingen voor WKK en het feit dat elektriciteitsverbruik van kleinverbruikers zwaarder wordt belast dan aardgasverbruik.
• In de woningbouw presteert de water/water warmtepomp het beste van de onderzochte technologieën als het gaat om de CO2-emissie en het gebruik van primaire energie. De jaarlijkse eindverbruikerskosten zijn voor deze technologie echter ook het hoogst. De investeringen die nodig zijn voor hybride warmtepompen zijn een stuk lager.
• Van de onderzochte technologieën voor de dienstensector presteert een warmtepompsysteem met warmte-koude opslag het beste op het gebied van energie, CO2 en kosten, mits het gebouw voldoende koelvraag heeft.


Terug naar overzicht.