Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Conceptadvies basisbedragen 2011 voor elektriciteit en groen gas in het kader van de SDE-regeling
 
Auteur(s):
Lensink, S.M.; Wassenaar, J.A.; Mozaffarian, M.; Pfeiffer, A.E.; Luxembourg, S.L.; Cleijne, J.W.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 2-7-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-053 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
38 Download PDF  (272kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft advies gevraagd aan ECN/KEMA over de basisbedragen voor 2011. Dit rapport is een conceptversie van dat advies, geschreven ten behoeve van een consultatie van de ramingen van ECN/KEMA met marktpartijen. In Tabel S.1 staat het overzicht van de basisbedragen in dit conceptadvies. Het conceptadvies zal daar waar nodig aangepast worden aan de binnengekomen marktreacties. Het eindadvies zal openbaar gemaakt worden tezamen met de bekendmaking van de SDE-regeling in 2011.


Terug naar overzicht.