Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
De bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2.5 tijdens een winterperiode in Schoorl, Nederland
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 10-2-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--09-083 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
19 Download PDF  (259kB)

Samenvatting:
In februari 2009 zijn metingen verricht die tot doel hadden het geven van inzicht in de lokale immissie als gevolg van lokale emissie van houtkachels. Hiervoor zijn PM10- en PM2.5-concentraties gemeten in het gebied waar de emissies plaats vinden (Schoorl) en ook in een niet al te ver weg gelegen achtergrondgebied (open veld te Burgervlotbrug).

Behalve bepaling van verschil in massaconcentratie is ook gekeken naar verschil in levoglucosangehaltes. Met het gevonden verschil aan levoglucosangehaltes en massaconcentraties, die gevonden werden bij monstername bij luchtaanvoer uit westelijke richtingen, kon aangetoond worden, dat er een significante houtrookbelasting op leefniveau is in woonwijken waar met hout gestookt wordt.

Het aandeel van lokale houtrook aan lokaal fijnstof wordt voor de onderzochte periode geschat op minimaal 9% en op maximaal 27% voor PM10 en op minimaal 30% tot maximaal 39 % voor PM2.5.

De verhouding van levoglucosan met de toegenomen fijnstofconcentratie is een factor 41.6 voor PM2.5 en een factor 36.5 voor PM10.

Ook op de achtergrondlocatie werd (in veel mindere mate) levoglucosan aangetoond, wat er op duidt dat er ook een algemene aanvoer is van houtrook bij westelijke aanvoerrichting van de lucht.


Terug naar overzicht.